About

Veiligheid/MVO Duurzaamheid

Veiligheid -voor zowel onze eigen medewerkers, onderaannemers, zzp’ers, als wel voor alle verder op de werkplek/bouwplaats aanwezige collega’s- is een basiswaarde en heeft binnen Holterman de hoogste prioriteit. Om het aantal bedrijfsongevallen te reduceren, sturen wij aan op bewustwording, veiliger werken en handelen via de veiligheidsladder.

Holterman (=visie) wil bijdragen aan een meer milieubewuste en duurzame bouw- en vastgoedomgeving. Alle partijen in de (vrij conservatieve) bouwsector zullen er gezamenlijk voor moeten zorgen dat we – ten einde voor volgende generaties een betere leefomgeving en kwaliteit van het milieu te waarborgen- een efficiëntere, groenere, meer gestandaardiseerde en slimmere manier van bouwen nastreven. Circulaire economie en significante afname van CO2 uitstoot zijn hierin kernpunten. Duurzaam ondernemen, daaraan willen we onze steen bijdragen.

Sinds 2009 hebben we onze eigen insteekhaven, waardoor we 85% van het te verwerken staal kunnen laten aanvoeren over water. Kort gezegd komt dit erop neer dat er zo’n 3500 vrachtwagens per jaar minder over de weg naar onze voorraad rijden. Naast de toevoer van staal is uiteraard ook de manier waarop het staal naar de bouw gaat van belang. We investeren en vernieuwen om die reden continue in ons eigen (vracht)wagenpark. Schonere motoren, die aanzienlijk minder uitstoot produceren en steeds meer elektrisch-, dan wel hybride vervoer voor onze medewerkers.  

Middels een levenscyclusanalyse kijken we naar alle fasen van onze productieketen om van daaruit te werken aan verdere verbeteringen.

nieuwsbrief

"Wij kunnen u volledig ontzorgen"

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?